گوگل بینش های Pagespeed را با فانوس دریایی ۱۱ به روز می کند

گوگل بینش های Pagespeed را با فانوس دریایی ۱۱ به روز می کند

به گزارش بای رپورتاژ و به نقل از اشاره قرمز گوگل با یک مدل کاملاً جدید از فانوس دریایی ، بینش های Pagespeed را به روز دارد. مدل کاملاً جدید شامل ممیزی های جدید ، رفع اشکال و تنظیم در امتیاز دهی است. فانوس دریایی ۱۱   Lighthouse یک نرم افزار اندازه گیری عرضه باز