کاهش میزان متوسط بارندگی در استان کرمانشاه

کاهش میزان متوسط بارندگی در استان کرمانشاه

سعید قاسمی با اشاره به کاهش ۳۷/۴ میلی‌متری بارش‌ها گفت: در سه ماهه پاییز امسال به طور متوسط تنها ۴۸.۳ میلی‌متر بارندگی در استان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۸۵.۷ میلی‌متر بود. وی با اشاره به کاهش ۶۶ درصدی بارش‌های پاییز امسال در مقایسه با بلندمدت ادامه داد: میزان بارندگی‌های