بیش از ۱۶ هزار تن کود توزیع شد

بیش از ۱۶ هزار تن کود توزیع شد

بیش از ۱۶ هزار و ۴۶۸ تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی درخراسان جنوبی توزیع شد. سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از این میزان ۱۲ هزار و ۶۲۴ تن کود اوره، ۲ هزار و ۹۰۹ تن کود فسفاته و ۹۳۵ تن کود پتاسه بوده است. احمد بیکس افزود: